002.gif2.jpg002.gif  

 誰是中國.?.請點閱以下網址:台灣人一定要看..!.台灣跟中國何干.??.
  
http://www.youtube.com/watch?v=NcQa02Gu92M
   

看完以上影片.!!.感想如何.?.台灣只不過是..國.共鬥爭ㄉ.犧牲品.!              

如果你是台灣人?.看完一定要轉寄. 別 小看自已的力量,每轉寄一次,最後可能影響台灣1/6的人喔。 

2.JPG

 

3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG   

創作者介紹

賺大錢發大財 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()