1.bmp

送你對聯:只要填上你ㄉ姓名˙就能幫你寫出美好ㄉ對聯?

網址:http://labs.soso.com/app.q?app=nameshow&of=impress&w=%C1%D6%ED%98%CB%C9

再送妳 [保證妳從未見過ㄉ禮物]..直回票價ㄉ...請進來看囉...

神奇之旅享受大自然之美:http://www.youtube.com/watch_popup?v=ThFCg0tBDck

2014年新科技:更衣→http://www.flixxy.com/future-shopping.htm

2014年新科技:車門→http://www.flixxy.com/high-tech-car-door.htm  

保證妳沒見過的奇異畫面:

http://www.youtube.com/watch_popup?v=XVTga6GmbGw&vq=medium#t=74  

 2.bmp3.bmp4.bmp5.bmp6.bmp7.bmp8.bmp9.bmp10.bmp11.bmp12.bmp13.bmp14.bmp15.bmp16.bmp17.bmp18.bmp19.bmp20.bmp21.bmp22.bmp 23.bmp24.bmp25.bmp26.bmp27.bmp28.bmp29.bmp30.bmp31.bmp32.bmp33.bmp34.bmp35.bmp36.bmp37.bmp38.bmp39.bmp40.bmp41.bmp42.bmp

鑽飾006.gif1.bmp

2.bmp3.bmp4.bmp5.bmp6.bmp7.bmp8.bmp9.bmp10.bmp11.bmp12.bmp13.bmp14.bmp15.bmp16.bmp17.bmp18.bmp19.bmp20.bmp  

             

文章標籤

創作者介紹

賺大錢發大財 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()